Samenwerking met de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN)

Een eer was het om in opdracht van het VMBN, in samenwerking met de TF D&I, de ledendag te mogen programmeren en produceren.

Een eer was het om in opdracht van het VMBN, in samenwerking met Ineke Kuiper, de campagnevideo waarin de VMBN het 1000ste lid verwelkomt te produceren.

De Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN) is een beroepsvereniging voor trainers die zijn opgeleid in het geven van Mindfulness-based Programs (MbP’s). De VMBN wil de samenhang, kwaliteit en ontwikkeling van MBSR en MBCT in Nederland waarborgen en bewaken.

Jolien Posthumus (eigenaar Bundelt | training en projecten) is aangesloten bij de beroepsvereniging in de hoogste graad. Daarnaast is zij voorzitter van de VMBN Taskforce Diversiteit en Inclusie; D&I in ons DNA en heeft zij zitting genomen in de VMBN Communicatie Commissie. Zij produceerde de VMBN Ledendag ‘D&I in ons DNA‘.

VMBN Taskforce Diversiteit en Inclusie D&I in ons DNA
Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze realiteit nog te veel afwezig in de mindfulnesswereld. De taskforce, met de werktitel D&I in ons DNA, streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld. Het gaat hierbij zowel om meer diversiteit en inclusie bij het deelnemerspubliek en in de trainersgroepen als om het introduceren van diversiteit als thema in de mindfulness trainingen. De taskforce zal in een eerste fase een duidelijke visie en missie voor VMBN ontwikkelen rond de thema’s van diversiteit en inclusie. Ook zal de taskforce het VMBN-bestuur adviseren op vlak van beeldvorming en communicatie. Aan de hand van de Code Diversiteit en Inclusie in de culturele sector wordt door de taskforce een adviesrapport en plan van aanpak geschreven dat gericht is op Personeel, Programma, Publiek en Partners.

Communicatie Commissie
Door de communicatie tussen bestuur en leden en communicatie tussen leden onderling  te verbeteren/optimaliseren dragen we bij aan de ontwikkeling van trainers in hun trainerschap en de vereniging bij de kwaliteit waarborging.
Daarbij richt de commissie zich op:
– communicatie tussen bestuur en leden
– communicatie tussen leden onderling
– communicatie van VMBN naar ‘de wereld
De werkzaamheden zijn het maken van een communicatieplan, visie ontwikkelen op communicatiebeleid, het landschap van mindfulness in Nederland schetsen, het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en opdrachten uitvoeren i.o.v. het bestuur.

Skip to content