Samenwerking met de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN)

Een eer was het om in opdracht van het VMBN, in samenwerking met Ineke Kuiper, de campagnevideo waarin de VMBN het 1000ste lid verwelkomt te produceren.

De Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN) is een beroepsvereniging voor trainers die zijn opgeleid in het geven van Mindfulness-based Programs (MbP’s). De VMBN wil de samenhang, kwaliteit en ontwikkeling van MBSR en MBCT in Nederland waarborgen en bewaken.

Jolien Posthumus (eigenaar Bundelt | training en projecten) is aangesloten bij de beroepsvereniging in de hoogste graad. Zij heeft zitting genomen in de Communicatie Commissie en de Taskforce Diversiteit en Inclusie van de VMBN en hoopt zo bij te dragen mindfulness beschikbaar te maken voor íédereen  en de communicatie tussen èn met de VMBN-leden te verstevigen.

Communicatie Commissie
Door de communicatie tussen bestuur en leden en communicatie tussen leden onderling  te verbeteren/optimaliseren dragen we bij aan de ontwikkeling van trainers in hun trainerschap en de vereniging bij de kwaliteit waarborging.
Daarbij richt de commissie zich op:
– communicatie tussen bestuur en leden
– communicatie tussen leden onderling
– communicatie van VMBN naar ‘de wereld
De werkzaamheden zijn het maken van een communicatieplan, visie ontwikkelen op communicatiebeleid, het landschap van mindfulness in Nederland schetsen, het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en opdrachten uitvoeren i.o.v. het bestuur.

VMBN Taskforce Diversiteit en Inclusie D&I in ons DNA
Op uitnodiging van het bestuur van het VMBN, de beroepsvereniging van mindfulness trainers in Nederland, heeft Jolien zitting genomen in de Taskforce Diversiteit en Inclusie. Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze realiteit nog te veel afwezig in de mindfulnesswereld. De taskforce, met de werktitel D&I in ons DNA, streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld. Het gaat hierbij zowel om meer diversiteit en inclusie bij het deelnemerspubliek en in de trainersgroepen als om het introduceren van diversiteit als thema in de mindfulnesstrainingen. De taskforce zal in een eerste fase een duidelijke visie en missie voor VMBN ontwikkelen rond de thema’s van diversiteit en inclusie. Ook zal de taskforce het VMBN-bestuur adviseren op vlak van beeldvorming en communicatie. Zij zullen de projectgroep opdracht geven om concrete initiatieven op te pakken om meer bewustzijn en dialoog te creëren rondom diversiteit en inclusie binnen de mindfulness wereld. Aan de hand van de Code Diversiteit en Inclusie in de culturele sector wordt door de taskforce een adviesrapport en plan van aanpak geschreven dat gericht is op Personeel, Programma, Publiek en Partners. De Taskforce Diversiteit & Inclusie, met Barbara Doeleman van Veldhoven als mede-initiator, bestaat op moment van oprichting, november 2020, uit 5 leden, Mieke Goudswaard (namens het bestuur VMBN), Reinhilde Pulinx, Zohair Elabd, Hong-Ling Chi en Jolien Posthumus.

Jolien: “Ik zet mij in voor de integratie van Mindfulness in onze samenleving en het mogen trainen van Mindfulness is voor mij een grote eer en een nog groter plezier. Mijn passie ligt bij het bundelen van mindfulness, cultuur, welzijn, diversiteit & inclusie. De ander ontmoeten is ook jezelf beter leren kennen. Ik kom graag in contact om een samenwerking te verkennen!

Skip to content