Dr. Reinhilde Pulinx is doctor in de taalkunde en gender&diversiteitsstudies en als academisch onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool UCLL en auteur Mindfulness in Superdiversiteit.

Haar werk als academisch onderzoeker
Reinhilde beoefent al jaren mindfulness, verdiept zich in de boeddhistische oorsprong en werkt rondom mindfulness en diversiteit. Ze is geïnteresseerd in meertaligheid, diversiteit, armoede, migratie en integratie, burgerschap. Meer specifiek onderzoekt haar werk de dynamiek van gelijke kansen en sociale reproductie in educatieve contexten.

Haar boek Mindfulness in Superdiversiteit
Steeds meer mensen beoefenen mindfulness en meditatie. We zoeken naar meer rust en minder chaos in ons hoofd. De wereld waarin we leven gaat alsmaar sneller en verandert voortdurend. Vandaag lijkt niet meer op gisteren en morgen is onvoorspelbaar. De wereld wordt beangstigend en ongrijpbaar. We voelen ons onzeker, vervreemd. We maken daarom onze eigen, kleine leefwereld veilig en rustig, en kijken angstig naar buiten.
Reinhilde Pulinx merkt een spanning op tussen de stijgende interesse voor mindfulness en meditatie enerzijds en de toenemende verharding en individualisering in onze samenleving anderzijds. Vanuit een oprechte maatschappelijke betrokkenheid stelt ze een aantal interessante vragen en neemt ons hierin mee in haar boek Mindfulness in Superdiversiteit (2019, Pelckmans Pro).

Training en retraites ‘Mindfulness in Superdiversiteit’
Samen met mindfulnesstrainer Jolien Posthumus van Bundelt ontwikkelde zij de training en retraite ‘Mindfulness in Superdiversiteit’. Een programma dat specifieke ondersteuning biedt in het bewust worden van vooroordelen en angst voor de ander. Een training, voor iedereen, gericht op het zoeken naar verbinding en toenadering. Met ruimte voor de vooringenomenheid die we allen hebben, de angsten die we voelen en de wonden die we opgelopen hebben. Waar trainers en beoefenaars een open en niet-oordelende houding ontwikkelen, die gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht, het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van een nieuwe gemeenschappelijkheid bevordert. December 2020 vindt de eerste retraite plaats in Vlaanderen en begin 2021 in Nederland.

Mindfulness en Racisme
Eerder sprak Reinhilde op het event Mindfulness en Racisme, georganiseerd door Jolien Posthumus van Bundelt. Hier gingen we in gesprek over de witte homogeniteit, de witte middeklasse, de neurobiologie en mindfulness in superdiversiteit.

Meer over Reinhilde
Reinhilde Pulinx woont als geboren Zuid-Limburgse al bijna twintig jaar met haar gezin in Brussel, de tweede meest diverse stad ter wereld. Naast een opleiding tot mindfulness trainer, volgt zij ook een opleiding tot Deep Democracy facilitator.

Skip to content