Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better.

Maya Angelou

Woensdag 12 augustus jl. gingen wij In Gesprek over Mindfulness en Racisme. Een spannend en nodig gesprek. Wij zijn dankbaar voor de open, kwetsbare en vooral respectvolle dialoog van de avond. De moed van de sprekers, de kwetsbaarheid van diegene die opstonden met hun vraag en de overweldigende inbreng op de chat.

Een thema vanuit 3 perspectieven benaderd; 1. de bereidheid ècht te willen kijken en luisteren 2. de witte homogeniteit in de mindfulness beweging en 3. mindfulness beoefenen in superdiversiteit. De complementaire verhalen van de sprekers hebben een krachtige beweging in gang gezet.

Wij zijn ons bewust van het gegeven dat deze avond een eerste stap is geweest naar inclusie. Deze avond was een eerste stap naar een inclusieve mindfulnesswereld en we moedigen iedereen aan deze avond terug te kijken en mee In Gesprek te gaan. We hebben immers allen te maken met institutioneel racisme;  zichtbaar en onzichtbaar, voelbaar en niet voelbaar.

Er is vraag naar een vervolg en hiervoor gaan we de mogelijkheden bekijken!

Hartelijk dank!
namens het Mindfulness & Racisme team
Jolien Posthumus – Bundelt training en projecten

 • Datum:
  woensdag 12 augustus 2020
 • Tijd:
  20:00 – 21:30 uur
 • Locatie:
  De Rode Hoed, de
  Oosterhuiszaal
  Keizersgracht 102 Amsterdam
 • tickets:
  Locatieticket € 25,00
  Livestream ticket € 11,50
  After-ticket (terugkijken) € 15,00
 • beschikbare plekken:
  Exclusief op locatie: 48
  Online: onbeperkt
  After: onbeperkt

 • Moderator: Ama van Dantzig
 • Programma:
  19:30 Aanvang
  20:00 Start In gesprek
  Barbara Doeleman-van Veldhoven, Zohair Elabd en
  d
  r. Reinhilde Pulinx
  21:30 Afsluiting

Hèt bekendste podium van Nederland maakt het mogelijk om hybride in gesprek te gaan, op locatie en online via de professionele Livestream Studio (Full HD quality). Voor het aanvragen van persaccreditatie kun je contact met ons opnemen.

Mindfulness kan een fundamentele rol spelen in de ondersteuning van de slachtoffers van racisme, de gesprekken die we met elkaar hebben over (institutioneel-) racisme in Nederland en in het erkennen van de homogeniteit van het huidige mindfulness landschap in Nederland. Daarom spreken we op woensdagavond 12 augustus in de Oosterhuiszaal van De Rode Hoed met onze speciale gasten Barbara Doeleman-van Veldhoven, Zohair Elabd en dr. Reinhilde Pulinx over dit onderwerp. Presentatie is in de deskundige handen van Ama van Dantzig. Uiteraard is er voldoende ruimte voor reflectie en Q&A, ook als je online deelneemt. We gaan immers In Gesprek!

Just like me…
In de laatste aflevering van de documentaire Why We Hate laat neuroloog Emile Bruneau ons zien dat mindfulness waardevol kan zijn in het helen van de kwetsuren. Barbara Doeleman-van Veldhoven, directeur van BFC Mindfulness & Compassie, bestuurslid van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine en bestuurslid van de landelijke mindfulnessvereniging de VMBN, neemt ons hierover mee In Gesprek. Hoe komt het dat wij ons vaak meer verbonden voelen met mensen die op ons lijken qua gender, huidskleur en leeftijd? Welke mogelijke rol speelt onze neurobiologie hierin? Wat gebeurt er als we van iemand ‘de ander’ maken? Zij neemt jou mee in haar persoonlijke exploratie rondom het thema van racisme en exclusie vanuit verschillende perspectieven. Barbara nodigt jou uit om mee te denken, te voelen, te kijken, te luisteren. Ben ik de ander of ben jij de ander?

De witte homogeniteit in mindfulness in Nederland
We leven in een multiculturele samenleving. Hoe is het dan mogelijk dat de mindfulnessgroepen en de meeste trainers in dit superdiverse Nederland bijna uitsluitend wit zijn en afkomstig uit de hoger opgeleide witte middenklasse? Erkend mindfulnesstrainer en eigenaar van ZoMindful, Zohair Elabd, gaat hierover met ons In Gesprek. Aan de hand van zijn eigen pad en ervaringen onderzoekt hij samen met ons of en zo ja waarom dit een probleem is. Welke eigen aannames, gedachten en (onbewust) gedrag omtrent culturele diversiteit kunnen er aanwezig zijn? En wat zou helpen om hier anders mee om te gaan? De open, niet-oordelende en milde houding kan bijdragen aan het exploreren van de mogelijkheden van meer diversiteit in mindfulness land.

Mindfulness en het helen van de wonden
Als we praten over racisme, hebben we het eigenlijk nooit over de ondersteuning van slachtoffers. De Belgische politicologe Naima Charkaoui pleit in haar boek Racisme vurig voor meer slachtoffercultuur. Ook Dr. Reinhilde Pulinx, auteur van Mindfulness in Superdiversiteit, stelt: “We moeten de witte homogeniteit van mindfulness durven zien en voldoende bewust worden van het eigen referentiekader en de witte privileges die hierin een rol spelen.” Dr. Reinhilde is doctor in de taalkunde en gender&diversiteitsstudies, beoefent al jaren mindfulness en verdiept zich in de boeddhistische oorsprong. Zij gaat met ons In Gesprek over de ontwikkeling van een programma dat specifieke ondersteuning biedt in het bewust worden van vooroordelen en angst voor de ander. Een training, voor iedereen, gericht op het zoeken naar verbinding en toenadering. Met ruimte voor de vooringenomenheid die we allen hebben, de angsten die we voelen en de wonden die we opgelopen hebben. Waar trainers en beoefenaars een open en niet-oordelende houding ontwikkelen, die gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht, het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van een nieuwe gemeenschappelijkheid bevordert.

Ga jij mee in gesprek?
Een heldere vraag van de zwarte community aan de witte community: maak de stap je uit te spreken, hoe moeilijk en onwennig dit misschien ook is. Er wordt nu een beroep gedaan om mindfulness & compassie in actie. Bundelt pakt haar verantwoordelijkheid op en nodigt je uit mee In Gesprek te gaan. Iedereen die te maken heeft met racisme, mindfulnesstrainers, meditatiedocenten, therapeuten, hulpverleners, yogadocenten, collega`s uit gerelateerde werkvelden, journalisten en iedereen met belangstelling voor mindfulness en racisme; wees welkom! Bestel je ticket!

Mindfulness leert ons dat stilte heilzaam kan zijn, zeker. Maar stilte kan ook geweld aan doen. Het gezamenlijke stilzwijgen zorgt ervoor dat voorvallen en gevolgen van racisme en discriminatie onbesproken blijven. Je niet uitspreken, het niet erkennen van ongelijkwaardigheid en anderen niet aanspreken op racisme doet direct geweld aan anderen.

Team en locatie

Barbara Doeleman-van Veldhoven

Directeur van BFC Mindfulness & Compassie, bestuurslid van BFC Compassionate Care & Mindful Medicine en bestuurslid van de VMBN

Barbara is expert op het gebied van mindfulness voor zorg & organisatie. BFC zijn de voorletters van

Barbara en staan ook voor Be Free and Connected. Haar passie is om mensen te ondersteunen in het cultiveren van kwaliteiten van mindfulness en compassie; voor meer balans en veerkracht én voor verstevigen van teamwerk en leiderschap. Door haar achtergrond weet zij organisatiedynamiek, zorg, contemplatieve wijsheid en wetenschappelijke toepassingen van mindfulness op natuurlijke wijze met elkaar te verbinden. www.bfcmind.nl | ccmm.carewww.vmbn.nl

Zohair Elabd

Erkend mindfulness trainer (MBSR/MBCT) en eigenaar van Zomindful, (museum-) docent, projectleider

Zohair heeft roots in Palestina, maar is geworteld in Nederland. Als mindfulnesstrainer en eigenaar van

ZoMindful werkt hij vanuit de gedachte dat mindfulness bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven en hanteert hierbij een down-to-earth benadering. Zohair draagt graag bij aan het verbeteren van beeldvorming rondom de multiculturele samenleving. Door het stellen van vragen en het blootleggen van onwaarheden of door absurdheid aan te tonen. Verder geïnteresseerd in inspirerende mensen, verduurzamen van onze planeet en het verhogen van dierenwelzijn. www.zomindful.nl

Dr. Reinhilde Pulinx

Doctor in de taalkunde en gender&diversiteitsstudies, academisch onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool UCLL

Dr. Reinhilde Pulinx is doctor in de taalkunde en gender&diversiteitsstudies en als academisch

onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool UCLL. Zij beoefent al jaren mindfulness, verdiept zich in de boeddhistische oorsprong en werkt rondom mindfulness en diversiteit. Ze is geïnteresseerd in meertaligheid, diversiteit, armoede, migratie en integratie, burgerschap. Meer specifiek onderzoekt haar werk de dynamiek van gelijke kansen en sociale reproductie in educatieve contexten. www.eur.nlwww.pelckmanspro.be

De half Nederlandse, half Ghanese, Ama van Dantzig verdeelt haar tijd tussen

Accra en Amsterdam. Zij bouwt bruggen tussen schijnbaar tegengestelde werelden. Met veel ervaring in vele landen en gemeenschappen, gelooft Ama in het vermogen van mensen om ingenieuze oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van onze tijd. Als oprichter van sociaal innovatiebureau Dr. Monk bedenkt zij oplossingen voor klimaatproblemen en sociale ongelijkheid, door die problemen te benaderen vanuit andere perspectieven. Ama; “Variety is the spice of life, which is why I continue to find energy in the novel and the innovative.” www.drmonk.org

Sparringspartner Martin van Engel

Programmamanager Van Gogh Museum -Van Gogh Verbindt, Lid Unesco Commissie, Expert op gebied van participatie en culturele diversiteit

In Gesprek is een initiatief & productie van Jolien Posthumus, eigenaar van Bundelt. Jolien, eigenaar

van Bundelt is naast erkend mindfulnesstrainer (MBSR/MBCT/iMBCT) werkzaam als producent en event manager. Haar expertise ligt bij events in de culturele sector en producties met een maatschappelijke betrokkenheid. Zij zet zich in voor de integratie van mindfulness in onze samenleving door relevante producties als In Gesprek en het trainen en faciliteren van een divers Mindfulness Based aanbod. Afgelopen april verscheen haar boek ‘Mindfulness in het veld van aandacht’. www.bundelt.nl

Lisa Jansen

Livestream Q&A Productie Team

Amerpodia

Overkoepelende organisatie voor de 4 cultuurhuizen De Rode Hoed, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en het Compagnietheater Amsterdam

De Rode Hoed

De grootste voormalige schuilkerk van Nederland. De Oosterhuiszaal is misschien wel de meest mediagenieke zaal van Amsterdam

We geven je graag antwoord op de meest gestelde vragen

Waarom deze avond?

Mindfulness kan een fundamentele rol spelen in de gesprekken die we met elkaar hebben over (institutioneel-) racisme in Nederland en in het erkennen van de witte homogeniteit van het huidige mindfulness landschap in Nederland. Het doel is het delen van kennis, samenwerkingen tot stand brengen en thema met elkaar te verkennen die bijdragen aan de de dialoog, de witte homogeniteit binnen mindfulness in Nederland en de toepasbaarheid van mindfulness in hulpverlening rondom racisme.

De demonstraties na de dood van George Floyd zorgen ervoor dat het gesprek over racisme als nooit tevoren in Nederland gevoerd wordt. En dat werd tijd. Veel witte Nederlanders spijkeren zich bij over dit thema, zijn bereid te luisteren en erkenning te geven. En nu een heldere vraag van de zwarte community aan de witte community: maak de stap je uit te spreken, hoe moeilijk en onwennig dit misschien ook is. Neem het voortouw, neem stelling. Start het debat. Bundelt pakt haar verantwoordelijkheid op en nodigt je uit mee In Gesprek te gaan.

COVID-19 richtlijnen De Rode Hoed

Hoe werkt het met de looproutes?
In alle huizen wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer toegepast op de looproutes van de gasten. De routes wijzen zich vanzelf dankzij de bestickering en de overige bewegwijzering. Deze vorm van communicatie kan eventueel in iedere gewenste huisstijl (logo, kleur, etc.) worden uitgevoerd. Daarnaast worden de gasten ook wegwijs gemaakt door het personeel van Amerpodia.

Wat doet De Rode Hoed aan hygiëne?
Tijdens het programma zijn er op verschillende strategische plekken desinfectie-stations waar de gasten gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er tijdens het event een medewerker van de schoonmaak aanwezig, die de sanitaire voorzieningen ook tijdens het evenement reinigen zal. Deze medewerker staat in contact met de Hygienics Host en maakt, waar nodig, de drukkere plekken ook regelmatig schoon tijdens het evenement. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bar of de trapreling.

Is het mogelijk om 1.5 meter afstand te houden tijdens een evenement?
Door te werken met losse stoelen, is het mogelijk om een vast uitgemeten opstelling te gebruiken. Hierbij staan de stoelen op 1.5 meter afstand van elkaar en is er rekening gehouden met looproutes om naar de stoelen toe te lopen. Hiernaast is er in elke zaal is een bar, waar ook afstand zal worden gehouden wanneer er een rij vormt. Er zullen markeringen voor de bar zijn om te ondersteunen bij het aanhouden van 1.5 meter afstand.

Kunnen we gebruik maken van de toiletten?
Tijdens het evenement is het mogelijk om gebruik te maken van de toiletten. Voor aanvang van het programma zal de Hygienics Host uitleggen waar de toiletten zijn en zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk naar de sanitaire voorzieningen gaan. Er kan dus soms een kleine wachttijd zijn voor de toiletten.

 

Hoe bereik ik Rode Hoed?

Bekijk deze pagina voor meer informatie.

Kan ik mijn drankje contact betalen?

Vanaf 1 september 2018 accepteert Rode Hoed enkel nog betalingen met pin en creditcard in het hele pand.

Is Rode Hoed rolstoel toegankelijk?

Ja, de Oosterhuiszaal van De Rode Hoed is rolstoel toegankelijk.

Wat is belangrijk te weten als ik via Livestream aanwezig ben?

De streamlink is niet bijgevoegd bij de bevestigingsticket die je ontvangt nadat de bestelling is afgerond. Je ontvangt voorafgaand aan het event op de dag zelf een aparte e-mail met een persoonlijke link voor het event.

De stream wordt volledig verzorgd door de Livestream Studio van De Rode Hoed. De stream wordt dan ook door een beveiligd systeem gestreamd waardoor we de veiligheid en professionaliteit van HD-beeld kunnen waarborgen.

Deze stream heeft geen mogelijkheid tot chatten, zoals bijv. bij Zoom. Om toch jouw vraag of inbreng te kunnen delen hebben wij een Livestream team die jouw vragen verzamelen. Dit doen we via een beveiligde chat-pagina op Bundelt. Je kunt hier reacties delen, vragen stellen op tips geven.

En heel leuk, ook de deelnemers in de zaal kunnen aansluiten bij deze chat.

De chat gegevens worden nergens gearchiveerd.

Wat is belangrijk te weten als ik een After-ticket gekocht heb?

De link is niet bijgevoegd bij de bevestigingsticket die je na bestelling ontvangt. Je ontvangt na afloop van het event een aparte email met een persoonlijke link om de stream eenmalig terug te kijken. Deze kan niet met derden worden gedeeld. Bundelt behoudt het recht aanpassingen door te voeren in de after-stream.

Kan ik vooraf mijn vraag al toezenden?

JA dat kan zeker! Zend je vraag naar jolien@bundelt.nl of het contactformulier

Kan ik mijn kaartje retourneren?

Het kan uiteraard gebeuren dat je niet aanwezig kunt zijn. We geven geen geld terug, maar kunnen je kaartje wel omruilen voor een after- ticket. Zo kun je de stream later op jouw moment terugkijken.

Waar kan ik meer zien, horen en lezen over Mindfulness en Racisme

Mindfulness in superdiversiteit Auteur Dr. Reinhilde Pulinx (2019)
Boekbespreking op Bodhi-tv

Racisme, over wonden en veerkracht Auteur Naima Charkaoui

Documentaire HUMAN Why We Hate

Documentaire Netflix 13th

Richtlijnen in de beoefening van mindfulness en diversiteit van Larry Yang Trainings of the Mind in Diversity