Lezing Woke & Wel op de Reinwardt Academie


mindfulness spreker jolien posthumus

De Reinwardt Academie organiseert meerdere keren per jaar de Erfgoedarena, een discussieavond over erfgoed gerelateerde onderwerpen verbonden aan maatschappelijke thema’s. De thema’s zijn altijd actueel en worden door de gastcuratoren in samenwerking met partners uit de brede culturele sector, het erfgoedveld, medewerkers en studenten van de Reinwardt Academie gekozen en uitgewerkt voor een meerstemmige invulling.

Jolien Posthumus, (eigenaar Bundelt) verzorgde een mindful intermezzo in het programma. Zij is gespecialiseerd in mindfulness; de bereidheid èn de vaardigheid om bij elke situatie en elke ervaring aanwezig te zijn met open interesse, mildheid en zorgzaamheid (Vrij vertaald door Barbara Doeleman-van Veldhoven naar Christina Feldman).

Jolien werkt vanuit het gegeven dat mindfulness ons een open en panoramische blik biedt om naar transformatie te kijken, in onze binnenwereld en buiten onszelf. Echt durven kijken en bestaansrecht geven aan de werkelijkheid, sluit erg aan op wokeness: een veelgebruikte term in de Black Lives Matter beweging. In haar methodiek komt dan ook het thema superdiversiteit aan bod. In dit intermezzo laat Jolien je kennismaken met deze evidence-based manier waarop we ons mentale welzijn en de veranderende maatschappij kunnen verkennen en deze vaardigheid kunnen trainen. Lees hier het verslag van de lezing.

Deel

Skip to content