Kleine stappen zorgen voor grote veranderingen

Shivan Shazad, Code D&I

Mindfulness, Diversiteit & Inclusie

Komende trainingen en retraites:

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

In de media:

Trailer Mindfulness en Racisme

Mindfulness, Diversiteit & Inclusie gaan over mens zijn. Samen met collega’s en samenwerkingspartners zet Jolien Posthumus, eigenaar Bundelt, zich actief in om mindfulness beschikbaar te maken voor iedereen en om de mindfulnesswereld toegankelijk te maken voor iedereen. Met als doel dat iedereen wordt gewaardeerd, gerespecteerd, gehoord en zich thuis voelt. Bundelt hanteert een ruime definitie van diversiteit, onder meer diversiteit op vlak van ethisch-culturele achtergrond, armoede en sociale uitsluiting, LGTB+, mensen met een beperking en generationele diversiteit.

Code Diversiteit en Inclusie
In 2020 nam Jolien deel aan de training De Code & Jij, gefaciliteerd door Code Diversiteit en Inclusie. De Code Diversiteit en Inclusie biedt een kapstok om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. Jolien zal de learnings uit de training en het stappenplan actief integreren in alle komende training en producties van Bundelt. Tevens nam zij deel aan de training Decolonising the Mind en de EAMBA White Awareness training.
Naast actieve stappen zetten, blijven we luisteren. En we blijven leren door het volgen van relevante bijscholing en door contact met collega`s, (ervarings-)deskundigen en organisaties.

VMBN Taskforce Diversiteit en Inclusie D&I in ons DNA
Op uitnodiging van het bestuur van het VMBN, de beroepsvereniging van mindfulness trainers in Nederland, heeft Jolien zitting genomen in de Taskforce Diversiteit en Inclusie. Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze realiteit nog te veel afwezig in de mindfulnesswereld. De taskforce, met de werktitel D&I in ons DNA, streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld. Het gaat hierbij zowel om meer diversiteit en inclusie bij het deelnemerspubliek en in de trainersgroepen als om het introduceren van diversiteit als thema in de mindfulnesstrainingen. De taskforce zal in een eerste fase een duidelijke visie en missie voor VMBN ontwikkelen rond de thema’s van diversiteit en inclusie. Ook zal de taskforce het VMBN-bestuur adviseren op vlak van beeldvorming en communicatie. Zij zullen de projectgroep opdracht geven om concrete initiatieven op te pakken om meer bewustzijn en dialoog te creëren rondom diversiteit en inclusie binnen de mindfulness wereld. Aan de hand van de Code Diversiteit en Inclusie in de culturele sector wordt door de taskforce een adviesrapport en plan van aanpak geschreven dat gericht is op Personeel, Programma, Publiek en Partners. De Taskforce Diversiteit & Inclusie, met Barbara Doeleman van Veldhoven als mede-initiator, bestaat op moment van oprichting, november 2020, uit 5 leden, Mieke Goudswaard (namens het bestuur VMBN), Reinhilde Pulinx, Zohair Elabd, Hong-Ling Chi en Jolien Posthumus.

Mindfulness in Superdiversiteit
De trainingen en retraites, opgezet door dr. Reinhilde Pulinx en Jolien Posthumus richt zich specifiek op het ontwikkelen mindfulness vaardigheden die behulpzaam zijn binnen een veranderende wereld. Steeds meer mensen beoefenen mindfulness en meditatie. We zoeken naar meer rust en minder chaos in ons hoofd. De wereld waarin we leven gaat alsmaar sneller en verandert voortdurend. Vandaag lijkt niet meer op gisteren en morgen is onvoorspelbaar. De wereld wordt beangstigend en ongrijpbaar. We voelen ons onzeker, vervreemd. We maken dus onze eigen, kleine leefwereld veilig en rustig, en kijken angstig naar buiten. Mindfulness reikt ons handvatten aan om met deze spanning om te gaan, om meer tevredenheid te vinden, meer rust in het lichaam en minder drukte in het hoofd. De mindfulness oefeningen bieden ondersteuning om de stress, drukte en onzekerheid van het dagelijkse leven aan te kunnen. In mindfulness kunnen we naast zelfzorg ook zorg voor de ander vinden. Via mindfulness kunnen we ook komen tot meer verbinding tussen mensen, meer begrip voor elkaar, minder angst en meer openheid – ook naar de ander, die we niet zo goed kennen, die erg lijkt te verschillen van onszelf. Mindfulness reikt ons een open, milde en niet-oordelende blik aan om naar die transformatie te kijken. Een basishouding om het gesprek hierover aan te durven gaan. De eerste retraites Mindfulness in Superdiversiteit zullen plaatvinden in 2021.

Mindfulness en Racisme
Jolien Posthumus produceerde de eerste open dialoog van Nederland en Vlaanderen waarin Mindfulness en Racisme centraal staat. Op 12 augustus vond In Gesprek Mindfulness en Racisme plaats in de Rode Hoed. De sprekers Barbara Doeleman-van Veldhoven, Zohair Elabd en dr. Reinhilde Pulinx spraken complementair aan elkaar en het gesprek werd geleid door Ama van Dantzig.  Het doel was het delen van kennis, samenwerkingen tot stand brengen. Een thema vanuit 3 perspectieven benaderd; 1. de bereidheid ècht te willen kijken en luisteren 2. de witte homogeniteit in de mindfulness beweging en 3. mindfulness beoefenen in superdiversiteit. Wij zijn dankbaar voor de open, kwetsbare en vooral respectvolle dialoog van de avond. Wij zijn ons bewust van het gegeven dat deze avond een eerste stap is geweest naar inclusie. We moedigen iedereen aan deze avond terug te kijken en mee In Gesprek te gaan. We hebben immers allen te maken met institutioneel racisme;  zichtbaar en onzichtbaar, voelbaar en niet voelbaar.

Jolien Posthumus (eigenaar Bundelt | training en projecten)
Jolien zet zich in voor de integratie van mindfulness in onze samenleving, door het geven van mindfulnesstrainingen en het produceren van relevante congressen, symposia, (video-)campagnes en meer. Afgelopen april verscheen haar bundel ‘Mindfulness in het veld van aandacht‘.

Jolien: “Ik zet mij in voor de integratie van Mindfulness in onze samenleving en het mogen trainen van Mindfulness is voor mij een grote eer en een nog groter plezier. Mijn passie ligt bij het bundelen van mindfulness, cultuur, welzijn, diversiteit & inclusie. De ander ontmoeten is ook jezelf beter leren kennen. Ik kom graag in contact om een samenwerking te verkennen!

Skip to content