Mindfulness, Diversiteit & Inclusie

Jolien hanteert een ruime definitie van diversiteit, onder meer, diversiteit op het vlak van etnisch-culturele achtergrond, sociaaleconomische status, gender, seksuele oriëntatie, fysieke en cognitieve mogelijkheden (neuro diversiteit) en generationele diversiteit. Zij ronde eerder de training De Code Diversiteit en Inclusie, Decolonising the Mind, de EAMBA White Awareness training en de EAMBA Diversity & Inclusion af. Onder haar productie kwam de open dialoog “Mindfuleness en Racisme’ en ‘De Privilege Walk’ tot stand waar we met elkaar in gesprek konden gaan. Jolien is voorzitter van de  VMBN Taskforce Diversiteit & Inclusie.

In de kern gaat inclusie over wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten, wie waarin mag meebeslissen. Wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. En hoe gaat we hiermee om als individu en als groep? En daarmee gaat inclusie over grenzen, leiderschap, macht, privileges, conflicten, nieuwsgierigheid, verschillen en overeenkomsten. Diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Dat laatste betreft vooral de stap om zicht te krijgen op en inzicht in de onbewuste vooroordelen (unconscious bias) en onbewuste onwetendheid. Inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan zonder iemand uit te sluiten en met de absolute zekerheid dat iedereen oprecht naar elkaar wil luisteren.

Mindfulness leert ons aanwezig te zijn met een niet-oordelende, open nieuwsgierigheid. We cultiveren de vaardigheid om uit automatische patronen te stappen; wat afstand te creëren tussen de ervaring en onze eerste impulsieve reactie, zonder toe-eigenen of uitsluiten. Het nodigt actief uit tot innerwork; om de diversiteit in onszelf te onderzoeken. Naast het begeleiden van oefeningen en het geven van educatie is mindfulness based enquiry de belangrijkste werkvorm die ik als trainer toepas. Mindfulness (interpersoonlijke, Trauma geinformeerd), de 5 manieren naar welzijn en andere door onderzoek geteste gezondheidsstrategieën zijn de sleutel tot mijn professionele praktijk.

Ook werk ik, met name in groepen, met Deep Democracy. Dit is een methode voor democratische besluitvorming en conflicthantering, gericht op gelijkwaardigheid, transparantie en streven naar consent.  De methode van Deep Democracy omvat diverse tools, technieken en gespreksvormen als waardevolle aanvulling op de mindfulness training. Net deze combinatie maakt het mogelijk zowel een individueel als een groepsproces in beweging te zetten.

Mindfulness en Racisme vanuit De Rode Hoed

Compilatie Mindfulness en Racisme

After Movie Privilege Walk vanuit de De Balie