Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie

Jolien Posthumus (eigenaar Bundelt | mindfulness en producties) is hoogste graad mindfulnesstrainer en producent. Haar expertise ligt bij het bundelen van cultuur, welzijn, inclusie en diversiteit. Allen gaan over mens-zijn.

In de kern gaat inclusie over wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten, wie waarin mag meebeslissen. En daarmee gaat inclusie over grenzen, leiderschap, macht, privileges, conflicten, nieuwsgierigheid, verschillen en overeenkomsten. Diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Dat laatste betreft vooral de stap om zicht te krijgen op en inzicht in de onbewuste vooroordelen (unconscious bias) en onbewuste onwetendheid. Inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan zonder iemand uit te sluiten en met de absolute zekerheid dat iedereen oprecht naar elkaar wil luisteren.

Bundelt hanteert een ruime definitie van diversiteit, onder meer, diversiteit op het vlak van etnisch-culturele  achtergrond, sociaaleconomische status, gender, seksuele oriëntatie, fysieke en cognitieve mogelijkheden. Jolien zoekt actief samenwerkingen op en blijft zich verdiepen. Zo ronde zij de training De Code Diversiteit en Inclusie, Decolonising the Mind, de EAMBA White Awareness training en de EAMBA Diversity & Inclusion af. Jolien zal de learnings uit de training en het stappenplan actief integreren in alle komende training, producties en samenwerkingen van Bundelt.

 Hoofddoelen van Bundelt

  • Mindfulness en producties toegankelijk maken voor iedereen die hiervoor interesse heeft of er baat bij kan hebben.
  • Open dialogen en andere events produceren waarbij we actief onze stem laten horen
  • Het mede-ontwikkelen van taal binnen het mindfulness werkveld waarmee we op een verbindende manier over thema’s gerelateerd aan diversiteit en inclusie kunnen spreken.
  • Samen met de mindfulness community bijdragen aan het maatschappelijke debat over diversiteit en inclusie en ondersteunen en verbreden daar waar mogelijk.
  • Het mindfulness werkveld inclusiever maken. Jolien is voorzitter van de Taskforce VMBN Diversiteit & Inclusie. Lees hier ons Plan van Aanpak

 

Mindfulness in Superdiversiteit
Samen met dr. Reinhilde Pulinx ontwikkelde Jolien het programma Mindfulness in Superdiversiteit voor trainingen en retraites.

Programma’s die:
1. een open en niet-oordelende houding ontwikkelen;
2. gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht;
3. het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van een nieuwe gemeenschappelijkheid bevorderen.

Mindfulness en Racisme
Jolien Posthumus produceerde in 2020 de eerste open dialoog Mindfulness en Racisme van Nederland en Vlaanderen. Mindfulnesstrainers, deelnemers en collega’s uit gerelateerde werkvelden gingen met elkaar in gesprek.

Een thema vanuit 3 perspectieven benaderd;
1. de bereidheid ècht te willen kijken en luisteren
2. de witte homogeniteit in de mindfulness beweging
3. mindfulness beoefenen in superdiversiteit.

VMBN Taskforce Diversiteit en Inclusie D&I in ons DNA
Jolien is voorzitter van de Taskforce Diversiteit en Inclusie van de VMBN, de beroepsvereniging van mindfulness trainers in Nederland. De TF programmeerde de VMBN Ledendag onder productie van Jolien.

De taskforce streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld, de trainingen en de trainers. Het gaat er ook om diversiteit als thema in de mindfulness trainingen te introduceren.

Mindfulness en diversiteit & inclusie
Tijdens een mindfulness training oefenen we de bereidheid om in elke situatie en bij elke ervaring aanwezig te zijn met een niet-oordelende, open nieuwsgierigheid. We oefenen de vaardigheid om uit automatische patronen te stappen; wat afstand te creëren tussen de ervaring en onze eerste impulsieve reactie, zonder toe-eigenen of uitsluiten; en vervolgens een gepast antwoord te geven.

Ook leren we een gedeelde menselijkheid en onderlinge verbondenheid te ervaren. Welke leeftijd je hebt, welke naam je draagt, waar je vandaan komt, wat jouw persoonlijke situatie is, hoe je eruitziet of waarin je gelooft, we maken allemaal deel uit van een common humanity. Deze vaardigheden zijn behulpzaam wanneer wij de ander ontmoeten, de ander die op ons lijkt en de ander die niet op ons lijkt.

Deep Democracy en diversiteit & inclusie
Deep Democracy is een methode voor democratische besluitvorming en conflicthantering, gericht op gelijkwaardigheid, transparantie en streven naar consent. Diversiteit gaat over de zichtbare en onzichtbare verschillen in de samenleving. Inclusie gaat over hoe we omgaan met deze verschillen. Wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. En hoe gaat we hiermee om als individu en als groep?

De methode van Deep Democracy omvat diverse tools, technieken en gespreksvormen als waardevolle aanvulling op de mindfulness training. Net deze combinatie maakt het mogelijk zowel een individueel als een groepsproces in beweging te zetten.

Mindfulness en Racisme (De Rode Hoed)

Trailer Mindfulness en Racisme (De Rode Hoed)

After Movievan de Privilege Walk (De Balie)

Skip to content