Kleine stappen zorgen voor grote veranderingen

Shivan Shazad, Code D&I

Mindfulness, Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie

Mindfulness, Diversiteit & Inclusie gaan over mens zijn. Samen met collega’s en samenwerkingspartners zet Jolien Posthumus, eigenaar Bundelt, zich actief in om mindfulness beschikbaar te maken voor iedereen en om de mindfulnesswereld toegankelijk te maken voor iedereen. Met als doel dat iedereen wordt gewaardeerd, gerespecteerd, gehoord en zich thuis voelt. Bundelt hanteert een ruime definitie van diversiteit, onder meer diversiteit op vlak van ethisch-culturele achtergrond, armoede en sociale uitsluiting, LGTB+, mensen met een beperking en generationele diversiteit.

Code Diversiteit en Inclusie
De Code Diversiteit en Inclusie biedt een kapstok om integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners diversiteitsbeleid te ontwikkelen. Jolien zal de learnings uit de training en het stappenplan actief integreren in alle komende training, producties en samenwerkingen van Bundelt. Tevens nam zij deel aan de training Decolonising the Mind en de EAMBA White Awareness training. Naast actieve stappen zetten, blijft zij luisteren. Blijft zij leren door het volgen van relevante bijscholing en door contact met collega`s, (ervarings-)deskundigen en organisaties.

Mindfulness in Superdiversiteit
De wereld waarin we leven gaat alsmaar sneller en verandert voortdurend. Vandaag lijkt niet meer op gisteren en morgen is onvoorspelbaar. Mindfulness reikt ons een open, milde en niet-oordelende blik aan om naar die transformatie te kijken. Een basishouding om het gesprek hierover aan te durven gaan. Via mindfulness kunnen we ook komen tot meer verbinding tussen mensen, meer begrip voor elkaar, minder angst en meer openheid – ook naar de ander, die we niet zo goed kennen, die erg lijkt te verschillen van onszelf. Een divers aanbod trainingen, retraites en lezingen, zowel fysiek als online. Programma’s die:
1. een open en niet-oordelende houding ontwikkelen;
2. gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht;
3. het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van een nieuwe gemeenschappelijkheid bevorderen.

VMBN Taskforce Diversiteit en Inclusie D&I in ons DNA
Jolien is vorzitter van de Taskforce Diversiteit en Inclusie van het VMBN, de beroepsvereniging van mindfulness trainers in Nederland. Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze realiteit nog te veel afwezig in de mindfulnesswereld. De taskforce, met de werktitel D&I in ons DNA, streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld. Het gaat hierbij zowel om meer diversiteit en inclusie bij het deelnemerspubliek en in de trainersgroepen als om het introduceren van diversiteit als thema in de mindfulnesstrainingen. De TF programmeerde de VMBN Ledendag D&I in ons DNA onder productie van Jolien.

Mindfulness en Racisme
Jolien Posthumus produceerde in 2020 de eerste open dialoog Mindfulness en Racisme plaats in de Rode Hoed, eerste open dialoog van Nederland en Vlaanderen. De sprekers Barbara Doeleman-van Veldhoven, Zohair Elabd en dr. Reinhilde Pulinx spraken complementair aan elkaar en het gesprek werd geleid door Ama van Dantzig.  Het doel was het delen van kennis, samenwerkingen tot stand brengen. Een thema vanuit 3 perspectieven benaderd;
1. de bereidheid ècht te willen kijken en luisteren
2. de witte homogeniteit in de mindfulness beweging
3. mindfulness beoefenen in superdiversiteit.
We moedigen iedereen aan deze avond terug te kijken, we hebben immers allen te maken met institutioneel racisme;  zichtbaar en onzichtbaar, voelbaar en niet voelbaar.

Deep Democracy, Diversiteit en Inclusie
Deep Democracy is gericht op gelijkwaardigheid, transparantie en streven naar consent in de besluitvorming in groepen. Diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan. Wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. En wat doet dat met de groep en met ons als individu? De methode van Deep Democracy en diverse tools, technieken en gespreksvormen die een waardevolle aanvulling zijn op mindfulness zijn onderdeel van alle programma’s van Bundelt, om zowel een individueel als groepsproces in beweging te brengen!

Jolien Posthumus (eigenaar Bundelt | mindfulness en producties)
“Ik zet mij in voor de integratie van Mindfulness in onze samenleving en het mogen trainen van Mindfulness is voor mij een grote eer en een nog groter plezier. Mijn passie ligt bij het bundelen van  cultuur, welzijn, diversiteit & inclusie. Mindfulness brengt ons gedeelde menselijkheid, common humanity, hoe jong of oud je ook bent, welke naam je ook draagt, waar je ook vandaan komt, hoe je er ook uitziet of waar je ook in gelooft. De ander ontmoeten is ook jezelf leren kennen. Ik kom graag in contact om een samenwerking te verkennen!

Skip to content