Mindfulness in het Museum

Jolien ontwikkelt voor diverse musea in Nederland mindfulness programma’s. Ervaar het zelf!

Stedelijk Museum Alkmaar
Juli en augustus 2021

Van Gogh Museum
31 oktober PILOT. Mental Health-Programma
BESLOTEN
>>> Meer programma’s items volgen spoedig

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Bundelt mindfulness Jolien Posthumus Haarlem

Mindfulness in het museum; de wereld waar cultuur die van welzijn raakt.
Rust en stilte opzoeken in onze drukke wereld is actieve zelfzorg, een menselijke deugd! Wanneer we even stoppen met hollen komt er ruimte voor creativiteit en nieuwe inzichten en rust. Musea bieden een toegankelijke ruimte beiden samen te brengen, om mindfulness te beoefenen door te kijken naar kunst. Beide bieden ons een ander perspectief en nodigen uit buiten eigen kaders en gebaande paden te stappen. Beide raken, roeren en nodigen uit tot zelfonderzoek en reflectie.

Wat de wetenschap hierover zegt
Mindfulness en kunst hebben een positief effect op onze lichamelijke- en mentale welzijn.Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat ook het trainen van mindfulness bijdraagt aan kwaliteit van leven, stressweerbaarheid en balans. Mindfulnesstraining stimuleert nieuwe verbindingen tussen je hersencellen die passen bij aandacht, open interesse en opmerkzaamheid. Ook train je met mindfulness kwaliteiten van mildheid en zorgzaamheid. Het verstevigt veerkracht; zowel in het omgaan met kleine, als in het omgaan met grote uitdagingen van het leven. Ze werken stressverlagend, bevorderen zelfontwikkeling en helpen ons anders tot angst, negatieve emoties en gedachten te verhouden.

Mindfulness, Musea en Nieuwsgierigheid
Dit Mindfulness based Programma’s in het Museum zijn gebaseerd op een samenkomen van contemplatieve tradities met wetenschappelijke inzichten op het gebied van onder andere psychologie, neurowetenschap, geneeskunde en onderwijs. Nieuwsgierigheid is de link zijn waarmee ik mindfulness en musea verbind. De Curiosity Quotiënt (CQ) die door mindfulness en musea gecultiveerd wordt, draagt bij aan ons welzijn.

Door het verhogen van ons CQ kunnen we beter omgaan met veranderingen, complexe en kleine vraagstukken en het loslaten van automatische patronen. Als je nieuwsgierig bent, wil je steeds nieuwe zaken ontdekken, onderzoeken, exploreren. Je gaat met een nieuwe open blik zien en ervaren wat er gebeurt op het moment. Je kan onbelemmerd nieuwe inzichten of invalshoeken zien. Je kan ook nieuwsgierig zijn naar de verschillende soorten gedachten die je ervaart, en die eens van op afstand bekijken. Zonder vooroordeel.

Mindfulnesstrainer Jolien Posthumus
Jolien Posthumus is werkzaam als mindfulnesstrainer en producent in de culturele- en welzijnsector. Als hoogste categorie geregistreerd mindfulness professional is zijn opgeleid de oefening begeleiden, enquiry en educatie vaardig aan te bieden en een veilige leersetting te creëren. Haar expertise ligt bij het bundelen van cultuur, welzijn, inclusie en diversiteit.

Ervaar zelf deze bijzondere manier van kijken naar kunst! Stap even uit de dagelijkse drukte en ervaar op deze manier meer aandacht en bewustwording te hebben voor jouw mental health, en wat je zelf kunt doen om goed voor jezelf te zorgen.

Aanbod Mindfulness in het Museum
Er zijn enkele andere leermethoden te vinden in de museale wereld, die je op een andere, interactieve manier naar kunst laten kijken, in plaats van een historisch oogpunt; Slow Looking, Visual Thinking Strategies, Visible Thinking en Art based learning. Mindfulness is net weer even anders – deze programma’s dragen bij aan het niet-oordelen, om te zijn i.p.v. te doen, op nieuwsgierig zijn en op compassie.

Kunst is een krachtig middel om mindfulness te beoefenen en te cultiveren. Ervaar het zelf!

Stedelijk Museum Alkmaar
Juli en augustus 2021

Van Gogh Museum
Binnenkort meer!

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

De projecten en openbare workshops laten zien dat mindfulness zowel levenslang als levensbreed is. Iedereen werd nieuwsgierig het in hun dagelijks leven te integreren. Het proces begint dus in het museum, maar eindigt het daar niet; de practise om gedachten te laten komen en gaan terwijl je naar een schilderij kijkt, zonder erdoor te worden verstrikt of meegesleept, kan worden overgebracht naar situaties uit het echte leven.

Deelnemers met mentale uitdagingen gaven na de workshops aan dat mindfulness een broodnodig hulpmiddel was bij het omgaan met moeilijke emoties en gedachten. Het lijkt mensen iets te geven om uit te putten wanneer ze zich overweldigd voelen door de gebeurtenissen van hun dag. Een hulpmiddel voor herstel op de reis terug naar een goede geestelijke gezondheid. De ervaringen tijden het werken met meerdere musea hebben laten zien dat mindfulness mensen kan helpen te reageren op de uitdagende veranderingen waarmee ze worden geconfronteerd en waarover ze het gevoel hebben dat ze weinig controle hebben.

Van advies tot implementeren in musea
Het is mogelijk aspecten uit de MBP’s in musea aan te bieden als losse oefeningen en geschikt deze te implementeren binnen bredere Health & Wellbeing programma’s.

Ik zie diverse mogelijkheden voor de toepasbaarheid van mindfulness in het museum in (educatieve) programma’s in en buiten het museum. Wil je de mindfulness activiteit specifiek toegespitst op jullie collectie of (komende) tentoonstelling?  Ben je benieuwd naar huidige inzichten in de neurowetenschap achter mindfulness die gelikt zijn aan kunst? Of misschien wil je een mindfulness video of audiotour?

Ik denk graag mee, breng advies uit over de toepasbaarheid, vormgeving van de programma’s en ben uiteraard beschikbaar voor uitvoer!

Zij gingen je voor:
Mindfulness is...

Het oefenen we onze aandacht te richten en zachtjes terug te brengen wanneer de geest onvermijdelijk afdwaalt.

Dus, bijvoorbeeld – in een mindfulness-oefening kunnen we zitten, de adem volgen die via de neus of mond ons lichaam binnenstroomt, en deze blijven volgen van moment tot moment. De inademing, de uitademing. Het rijzen en dalen van de buikwand.

Vroeg of laat zal onze geest afdwalen naar de denkmodus – dagdromen, piekeren, plannen – en we zullen een moment bereiken waarop we ons realiseren dat we niet langer op de adem letten en in plaats daarvan aan iets heel anders denken. Dit opmerken is een moment van aandacht. Wanneer dit gebeurt, merken we eenvoudig op waar de geest naar toe ging. Dus registreren we de gedachte. We merken het gewoon op – en dit is heel belangrijk – zonder onszelf moeilijk te maken, we leiden onze aandacht terug naar waar we hadden het bedoeld. Elke keer dat de geest afdwaalt, keren we onze aandacht steeds weer terug. Dit kan een paar keer zijn of 100 keer. Het maakt echt niet uit; het is het opmerken en het terugkeren dat telt. En dit voorzichtig doen, zonder zelfkritiek.

Door op deze manier aandacht te besteden aan een zintuiglijke ervaring, kunnen we onze gedachten observeren zoals ze in onze geest opkomen, van moment tot moment. En deze daad van het observeren van gedachten kan onze relatie ermee drastisch veranderen. Niet langer automatisch naar ze handelen of hun geldigheid accepteren, maar ze zien voor wat ze zijn, gedachten. En dit is de hoeksteen van een goede geestelijke gezondheid en welzijn.

Mindfulness leert ons een nieuwe manier van omgaan met oude patronen, om buiten eigen kaders te stappen. Om beter te kunnen concentreren, makkelijker te ontspannen en beter grenzen bewaken. De tools die we leren dragen de rest van ons leven bij aan minder stress en meer plezier in het alledaagse leven. De tools die je leert dragen de rest van je leven bij aan minder stress, focus en plezier in je leven.

Wat vertelt de wetenschap ons over mindfulness?
Studies hebben aangetoond dat mindfulness in de loop van de tijd langdurige veranderingen in stemming en niveaus van geluk en welzijn teweegbrengt. Klinische onderzoeken uitgevoerd door de Universiteit van Oxford hebben aangetoond dat mindfulness buitengewoon effectief kan zijn bij het voorkomen van depressie. Maar je hoeft niet klinisch onwel te zijn om ervan te profiteren; het helpt mensen ook om te reageren op de stress van het moderne leven. Velen van ons zijn angstig, uitgeput, de eisen van het leven kunnen overweldigend zijn. We haasten ons van de ene taak of verplichting naar de andere en onze geest en emotionele systemen ervaren weinig respijt van alle externe eisen die aan onze aandacht worden gesteld.

Neurowetenschappers hebben veranderingen in de hersenen aangetoond die optreden wanneer mensen mindfulness beoefenen; een daarvan omvat het verbeteren van het vermogen van uw hersenen om stress te beheersen. Uit MRI-scans blijkt dat na 8 weken mindfulness-meditatie de amygdala (het vecht-, vlucht- of bevriescentrum van de hersenen) lijkt te krimpen. Dit oergebied van de hersenen, geassocieerd met angst en emotie, is betrokken bij het initiëren van de reactie van het lichaam op stress. Hersenscans die voor en na het meditatieregime van de deelnemers werden genomen, vonden ook verhoogde grijze stof in de hippocampus, een gebied dat belangrijk is voor leren en geheugen. De beelden tonen een vermindering van grijze stof in de amygdala, de regio die verband houdt met angst en stress.

Meer aanwezig, rustiger, creatiever…
De beoefening van mindfulness kan een ongelooflijk positieve impact hebben op ons leven. Niet alleen onze stemming kan verbeteren, maar ook ons ​​geheugen en ons leervermogen verbeteren, de creativiteit neemt toe en we kunnen ons beter concentreren en concentreren dan voorheen. Onze emotionele systemen ervaren wat broodnodige rust, onze stressniveaus nemen af, wat goed is voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal en dit is goed voor onze kwaliteit van leven. We zijn nieuwsgieriger. We zijn emotioneel veerkrachtiger en hebben meer mededogen met onszelf en met anderen.

Skip to content