May your choices reflect your hopes, not your fears.

Nelson Mandela

Mindfulness in Superdiversiteit

Komend aanbod:

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Voor wie is Mindfulness in Superdiversiteit?
Ons aanbod is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij toenemende spanningen in onze diverse samenleving en bereid is om hier met een mindful blik naar te kijken. Iedereen is welkom; ieder die te maken heeft met racisme, mindfulnesstrainers, meditatiedocenten, therapeuten, hulpverleners, yogadocenten, leerkrachten en collega’s uit andere gerelateerde werkvelden.

Deze programma’s zijn geen  vervanging voor een achtweekse mindfulnesstrainingtraining.

Gezien de huidige coronamaatregelen zijn retraites in Vlaanderen op dit moment niet mogelijk. Daarom hebben wij (Reinhilde Pulinx en Jolien Posthumus) in overleg met De Heerlijckyt besloten de retraite te verplaatsten. Een prachtige locatie in Nederland heeft te kennen gegeven ons ook graag te verwelkomen en wij zijn momenteel met hen in overleg. Wij beraden ons momenteel op nieuwe data en komen hier z.s.m op terug. De online training Mindfulness in Superdiversiteit staat spoedig in de agenda.

Mindfulness-Based Programs zijn gebaseerd op een samenkomen van contemplatieve tradities met wetenschappelijke inzichten op het gebied van onder andere psychologie, neurowetenschap, geneeskunde en onderwijs. Mindfulness training waarin we de bereidheid èn de vaardigheid cultiveren om bij elke situatie en elke ervaring aanwezig te zijn met gelijkwaardigheid, open interesse. Je cultiveert uit automatische patronen te stappen, geduld, niet-oordelen, nieuwsgierigheid en het vermogen ervaringen gelijkwaardigheid te benaderen. Ook ervaren we gedeelde menselijkheid, common humanity, hoe jong of oud je ook bent, welke naam je ook draagt, waar je ook vandaan komt, hoe je er ook uitziet of waar je ook in gelooft.

Mindfulness in Superdiversiteit
De wereld waarin we leven gaat alsmaar sneller en verandert voortdurend. Vandaag lijkt niet meer op gisteren en morgen is onvoorspelbaar. Momenteel worden we geconfronteerd met twee mondiale fenomenen, die de samenleving ingrijpend veranderen: de corona-pandemie en de Black Lives Matter beweging. Die laatste dwingt ons te kijken naar racisme en de plaats die racisme hier en nu, in onze samenleving en de rol die wijzelf hierin spelen. Mindfulness reikt ons een open, milde en niet-oordelende blik aan om naar die transformatie te kijken. Een basishouding om het gesprek hierover aan te durven gaan. Via mindfulness kunnen we ook komen tot meer verbinding tussen mensen, meer begrip voor elkaar, minder angst en meer openheid – ook naar de ander, die we niet zo goed kennen, die erg lijkt te verschillen van onszelf.

Een divers aanbod trainingen, retraites en lezingen, zowel fysiek als online. Programma’s die:
1. een open en niet-oordelende houding ontwikkelen;
2. gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht;
3. het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van een nieuwe gemeenschappelijkheid bevorderen.

Deep Democracy, Diversiteit en Inclusie
Deep Democracy is gericht op gelijkwaardigheid, transparantie en streven naar consent in de besluitvorming in groepen. Diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan. Wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. En wat doet dat met de groep en met ons als individu? De methode van Deep Democracy en diverse tools, technieken en gespreksvormen die een waardevolle aanvulling zijn op mindfulness zijn onderdeel van het programma om zowel een individueel als groepsproces in beweging te brengen!

Programma en inhoud
We cultiveren de vaardigheden door middel van mindfulness oefeningen uit de achtweekse basistraining, interpersoonlijke mindfulness, Deep Democracy en contemplatie-meditatie & reflectie. We richten onze aandacht specifiek op thema’s die gelinkt zijn aan de superdiverse samenleving waarin we leven. We voorzien in een gevarieerd programma met voldoende tijd voor uitwisseling, gezamenlijke oefeningen en vrije tijd om te genieten van de mooie omgeving.

Wij adviseren je in aanloop van deze retraite de video van het eerste open dialoog Mindfulness en Racisme van Nederland en België terug te kijken en het interview van Bodhi met Jolien en NieuwWij met Jolien en Reinhilde terug te lezen.

Training Mindfulness in Superdiversiteit.

Een programma dat specifieke ondersteuning biedt in het bewust worden van vooroordelen en angst voor de ander. Een training, voor iedereen, gericht op het zoeken naar verbinding en toenadering. Met ruimte voor de vooringenomenheid die we allen hebben, de angsten die we voelen en de wonden die we opgelopen hebben. Waar trainers en beoefenaars een open en niet-oordelende houding ontwikkelen, die gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht, het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van een nieuwe gemeenschappelijkheid bevordert. De trainingen worden fysiek en online aangeboden, zowel voor particulier als in organisatie.

Retraite Mindfulness in Superdiversiteit

Deze retraite biedt specifieke ondersteuning in het bewust worden van vooroordelen en angst voor de ander – de ander dichtbij en veraf, die we niet kennen en niet herkennen. Een training, voor iedereen, gericht op het zoeken naar verbinding en toenadering. Met ruimte voor de vooringenomenheid die we allen hebben, de angsten die we voelen en de wonden die we opgelopen hebben. Waar trainers en beoefenaars een open en niet-oordelende houding ontwikkelen, die gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht, het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van nieuwe gemeenschappelijkheid bevordert.

Jolien Posthumus

Jolien Posthumus is hoogste graad mindfulnesstrainer en Producent. Zij woont met haar verloofde in Haarlem, waar zij tevens praktijk houdt. Met passie bundelt zijn cultuur, welzijn en diversiteit. Zij zet zich in voor de integratie van mindfulness in onze samenleving door het trainen van Mindfulness Based Programma`s, het geleiden van retraites in binnen- en buitenland en de productie van relevante events als Mindfulness en Rasime & het International Conference on Mindfulness. Eerder verscheen haar boek 'Mindfulness in het veld van aandacht' (Blooming, 2020).

dr. Reinhilde Pulinx

Reinhilde Pulinx is als senior onderzoeker verbonden aan de Hogeschool UCLL en werkt rond onderzoeksthema’s zoals meertaligheid, diversiteit, sociale participatie en sociale cohesie. Reinhilde woont met man, zoon en dochter in Schaarbeek. Ze beoefent al jaren mindfulness en verdiept zich in de boeddhistische oorsprong, met specifieke aandacht voor de relatie tussen mindfulness en diversiteit. Reinhilde schreef hierover een boek: Mindfulness in Superdiversiteit (Pelckmans Pro, 2019). Reinhilde geeft lezingen, trainingen en workshops.

Skip to content