Mindfulness voor Minima

Mindfulness voor Minima
Wil je deelnemen aan een training en wil je gebruik maken van de MvM? Neem gerust contact met mij op en we bespreken een aanpassing die aansluit bij jou mogelijkheden en u kunt in 2 termijnen betalen.

HaarlemPas en ZandvoortPas
Voor mensen met een HaarlemPas en ZandvoortPas zijn de kosten EUR 100.

incl. : acht gezamenlijke sessies, de verdiepingsbijeenkomst, de terugkomst bijeenkomst een paar weken na de training, geluidsfiles, de behandelde theorie en een overzicht van de oefeningen / opdrachten voor thuis.

De MvM regeling gaat grotendeels op basis van wederzijds vertrouwen. Er kan aanvullende informatie gevraagd worden als een kopie van de HaarlemPas en ZandvoortPas.

Bundelt heeft de Mindfulness voor Minima regeling (MvM) voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen of om een andere reden weinig geld te besteden heeft. Het kan zijn dat u alleenstaande ouder bent, student, mantelzorger, schuldhulpverlener, in de bijstand of ziektewet zit of wellicht start u net uw eigen bedrijf op en heeft u nog geen vast inkomen. Met ingang van 2018 biedt Bundelt de mogelijkheid om toch deel te kunnen nemen aan een Mindfulnesstraining d.m.v. deze MvM regeling.

Neem gerust contact op en we bespreken een aanpassing die aansluit bij jou draagkracht. tevens is er de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen. Ben je in het bezit van een HaaremPas of ZandvoortPas? Dan betaald je EUR 100 voor de deelname aan de training.

Andere mogelijkheden voor vergoedingen zijn:

Via werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en/of een budget persoonlijke ontwikkeling.

Via Arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisaties is een mogelijkheid.

Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen wanneer helder gemotiveerd wordt hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en/of aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via Gemeente
• Via de afdeling Minima kan er vanuit een persoonlijk budget een tegemoetkoming worden betaald. Mensen met een Haarlempas en ZadvoortPas betalen EUR 100 deelnamekosten.
• Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt, nu door bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. U kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR voor mantelzorgers.

Bekijk hier de Mindfulness MBSR en andere trainingen van Bundelt of meld je direct aan voor een achtweekse training