The best way to capture moments is to pay attention.

Jon Kabat-Zinn

Mindfulness beroepsvereniging VMBN Campagnevideo
Geproduceerd door: Jolien Posthumus | Bundelt training en projecten i.s.m. creatief producent Ineke Kuiper | ikbenineke.nl

Of wij een campagne wilde bedenken om het 1000ste lid van de mindfulness beroepsvereniging, de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VNBN), wilde bedenken. Nou en of! Dank aan het VMBN in het enthousiasme en vertrouwen dat jullie gaven om dit idee uit te voeren en voor jullie te mogen produceren.

En dank aan Barbara Doeleman-van Veldhoven , Jos van Huut, Sylvia Ebbens-Wenting, Daniel Schotborgh, Ferry de Wit, Maryvonne Verkerke, Henriette Dierckxsens, Zohair Elabd, Elsa Govaarts en Eva Montesinos voor de fijne samenwerking en dat Ineke en ik als kleine wervelwindjes jullie huis en werkplek mochten bezoeken.

De VMBN Communicatie Commissie en de Taskforce Diversiteit en Inclusie

Communicatie Commissie
November 2020 heeft Jolien zitting genomen in de communicatie commissie van het VMBN. Door de communicatie tussen bestuur en leden en communicatie tussen leden onderling  te verbeteren/optimaliseren dragen we bij aan de ontwikkeling van trainers in hun trainerschap en de vereniging bij de kwaliteit waarborging.
Daarbij richt de commissie zich op:
– communicatie tussen bestuur en leden
– communicatie tussen leden onderling
– communicatie van VMBN naar ‘de wereld
De werkzaamheden zijn het maken van een communicatieplan, visie ontwikkelen op communicatiebeleid, het landschap van mindfulness in Nederland schetsen, het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en opdrachten uitvoeren i.o.v. het bestuur.

Ook ligt de organisatie van de ALV en Ledendagen bij de communicatie commissie waar Jolien de productie van verzorgd.

VMBN Taskforce Diversiteit en Inclusie D&I in ons DNA
Op uitnodiging van het bestuur van het VMBN, de beroepsvereniging van mindfulness trainers in Nederland, heeft Jolien zitting genomen in de Taskforce Diversiteit en Inclusie. Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze realiteit nog te veel afwezig in de mindfulnesswereld. De taskforce, met de werktitel D&I in ons DNA, streeft naar het realiseren van diversiteit en inclusie binnen de mindfulnesswereld. Het gaat hierbij zowel om meer diversiteit en inclusie bij het deelnemerspubliek en in de trainersgroepen als om het introduceren van diversiteit als thema in de mindfulnesstrainingen. We hanteren een ruime definitie van diversiteit, onder meer diversiteit op vlak van ethisch-culturele achtergrond, armoede en sociale uitsluiting, LGTBQ, mensen met een beperking en generationele diversiteit.

De taskforce zal in een eerste fase een duidelijke visie en missie voor VMBN ontwikkelen rond de thema’s van diversiteit en inclusie. Ook zal de taskforce het VMBN-bestuur adviseren op vlak van beeldvorming en communicatie. Zij zullen de projectgroep opdracht geven om concrete initiatieven op te pakken om meer bewustzijn en dialoog te creëren rondom diversiteit en inclusie binnen de mindfulness wereld. Aan de hand van de Code Diversiteit en Inclusie in de culturele sector wordt door de taskforce een adviesrapport en plan van aanpak geschreven dat gericht is op Personeel, Programma, Publiek en Partners.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie, met Barbara Doeleman van Veldhoven als mede-initiator, bestaat op moment van oprichting, november 2020, uit 5 leden, Mieke Goudswaard (namens het bestuur VMBN), Reinhilde Pulinx, Zohair Elabd, Hong-Ling Chi en Jolien Posthumus.

Skip to content