Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Mindfulness in Superdiversiteit

4weekse training

Training duur:
Volgt

Kosten:
Volgt

Incl.: geluidsfiles en een werkmap met o.a. de behandelde theorie en het overzicht van de oefeningen.

Dr. Reinhilde Pulinx en  Jolien Posthumus ontwikkelen de training en retraite ‘Mindfulness in Superdiversiteit’.

Een programma dat specifieke ondersteuning biedt in het bewust worden van vooroordelen en angst voor de ander. Een training, voor iedereen, gericht op het zoeken naar verbinding en toenadering. Met ruimte voor de vooringenomenheid die we allen hebben, de angsten die we voelen en de wonden die we opgelopen hebben. Waar trainers en beoefenaars een open en niet-oordelende houding ontwikkelen, die gesprekken en interacties in het dagelijkse leven verzacht, het begrip voor de ander vergroot en op die manier het ontdekken van een nieuwe gemeenschappelijkheid bevordert. Meer informatie volgt spoedig.

11, 12, 13 december 2020 vindt de eerste retraite ‘Mindfulness in Superdiversiteit’ plaats in Vlaanderen en begin 2021 in Nederland.

Eerder sprak Reinhilde op het event Mindfulness en Racisme, georganiseerd door Jolien Posthumus van Bundelt. Hier gingen we in gesprek over de witte homogeniteit, de witte middeklasse, de neurobiologie en mindfulness in superdiversiteit.

Skip to content