Trauma Sensitieve Mindfulness

Al meer dan 20 jaar bestaat er een kruisbestuiving tussen mindfulness en trauma- therapie. Trauma Sensitieve Mindfulness, gestoeld op de Polyvagaaltheorie theorie, ondersteunt traumaverwerking op vele manieren. Het fundament van mijn werkzaamheden als Trauma Informed Mindfulnesstrainer en Trauma Sensitief Mindfulness Therapeut i.o. zijn de neurofysiologisch grondslagen van emoties, gehechtheid, communicatie en zelfregulatie.

Van belang is begrip en respect voor de trauma-reactie, waardoor we ons voelen moesten blokkeren en ons denken afgesplitst raakte van de levende werkelijkheid van het hier en nu. Ooit was het een passende reactie, die intelligent was en ons hielp te overleven. Via mindfulness kunnen we een kleine en veilige stap maken om de complexiteit van ons niet-verwerkte verleden behoedzaam te benaderen. En ook is er de open en luisterende aanwezigheid van de mindfulness trainer die een veilige ruimte biedt waarin de ervaring niet als fout wordt bestempeld maar met respect wordt bejegend. We hebben een mens nodig die ons helpt om niet-oordelend te ontdekken wat ons tot nu toe gered heeft.

Trauma-sensitive mindfulness is about meeting people where they are and start the teaching from there. – Louise Thompson, Health & Wellbeing Manager Manchester Art Gallery

De trainingen, programma’s en culturele interventies die ik ontwikkel en geef dragen bij aan onze mentale- en lichamelijke welzijn. De programma’s bieden ondersteuning bij mentale gezondheid, welzijn, angst vermindering, zingeving, burn-out (preventie) klachten en depressie. Wil je een Trauma Sensitief Programma aanbieden? Bekijk meer.