Events bij het Van Gogh Museum

Events:

Museumnacht

Vincent Verbindt

Vincent op Vrijdag

Film première Loving Vincent

Walking Diners voor sponsoren

Opening tentoonstelling Zeng Fanzhi

Opening tentoonstelling Nederlanders in Parijs

Exclusieve evenementen, corporate evenementen en publieksevenementen, zoals de opening van een nieuwe tentoonstelling, diners in de nabijheid van de kunst, rondleidingen na sluitingstijd en de productie van Vincent op Vrijdag en de Museumnacht vallen onder de verantwoordelijkheid van afdeling Events. De focus ligt op het organiseren van activiteiten en evenementen die erop gericht zijn om kunst bij verschillende doelgroepen op een bijzondere en feestelijke manier toegankelijk te maken bij het Van Gogh Museum Amsterdam.

Voor het project Vincent Verbindt onderzoekt het van Gogh Museum samen met het Impact Centre Erasmus (ICE) van Erasmus Universiteit Rotterdam ICE welke activiteiten daadwerkelijk leiden tot cultuurparticipatie. Het van Gogh museum gaat resultaten delen met andere culturele instellingen en het wetenschappelijk veld om zodoende het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de museale wereld te vergroten.

Ik heb ontzorgd, ondersteund en gecoördineerd bij de organisatie van o.a. de film première Loving Vincent, opening tentoonstelling Zeng Fanzhi, opening tentoonstelling Nederlanders in Parijs, Walking Diners voor sponsoren van het museum en Museumnacht en Vincent Verbindt.

  • Opstellen en uitvoeren van operationele draaiboeken;
  • Het leiden van een productie bespreking met klant en leveranciers;
  • Afspraken met interne en externe leveranciers en partijen;
  • Communiceren over en vastleggen van opdrachten naar interne en externe  partijen;
  • Planning en time management;
  • Bijhouden van de centrale planning van alle evenementen;